Hodnocení vlivů na životní prostředí

 

  • Oznámení  záměru pro zjišťovací řízení, popřípadě zpracování dokumentace      o posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
  • Zpracování hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.
  • Poradenská činnost v uvedených oblastech, účast na kontrolách.