Prevence závažných havárií 

 

  • Poskytování poradenské činnosti pro oblast prevence závažných havárií, v souladu s požadavky  zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v aktuálním znění zákona.
  • Zařazení objektů z pohledu zákona o prevenci závažných havárií.
  • Revize stávajících podkladů a zařazení, včetně vypracování a revize seznamu nebezpečných látek.
  • Zpracování bezpečnostní zprávy, bezpečnostního programu.
  • Spolupráce při analýze rizika.