Nabízené služby

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb.
 
Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem, či připomínkou. Tato stránka slouží jako rozcestník pro nabízené produkty či služby.

 

Dále nabízíme:

  • Pravidelná kontrolní, konzultační a školící činnost v dohodnutém rozsahu.
  • Servis povolení a rozhodnutí, aktualizace dle potřeby, garance za platnost povolení a souhlasů.
  • Zastupování společností při správních řízení (popřípadě při kontrolách), účast na kontrolách.
  • Vedení evidence odpadů v pravidelných intervalech (na základě předaných údajů), provádění kontrol nakládání s odpady,  kontrol zacházeníse závadnými a nebezpečnými látkami (včetně pololetních kontrol dle zákona č. 254/2001 Sb.).
  • Vyplňování čtvrtletních evidenčních výkazů pro EKOKOM (v případě přistoupení k systému nakládání s obalovými materiály a odpady a zajištění zpětného odběru provozovaného společností EKOKOM a.s.).
  • Vedení ročních výkazů pro oblast ochrany prostředí (výkazy pro odpady, ochranu ovzduší a ochranu vod a nakládání s vodami, vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení, hlášení pro integrovaný registr znečišťování, statistické výkazy……).
  • Zajištění interních auditů systémů environmentálního řízení (EMS), podle ČSN EN ISO 14001, další práce v rámci systému EMS, hodnocení souladu, směrnice systému ochrany životního prostředí.