Nakládání s obaly

 

  • Poskytování poradenské činnosti pro nakládání s obaly, v rozsahu požadavků zákona č. 477/2001 Sb., o obalech,  v aktuálním znění zákona.
  • Podklady pro zajištění povinnosti „Zpětného odběru“ a „Využití odpadů z obalů“.
  • Spolupráce s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.
  • Vyplňování hlášení pro zajištění zpětného odběru obalů.
  • Zajištění podkladů pro prohlášení o splnění podmínek uvádění obalů na trh a do oběhu.