Integrovaný registr znečištění a integrovaná prevence znečištění

 

  • Spolupráce při zařazení do Integrovaného registru znečištění, výpočty                  a vyplňování dat pro integrovaný registr a pro integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností ISPOP.
  • Poradenská činnost pro požadavky zákona č. 76/2002 Sb - Zákon o integrované prevenci.
  • Podání žádostí o vydání integrovaného povolení a změn integrovaného povolení, zajištění průběhu změnového řízení.
  • Vyhodnocení plnění podmínek vyplývajících z integrovaného povolení.
  • Účast na kontrolách na úseku integrované prevence a itegrovaného registru znečištění.