Environmentální systémy řízení (EMS)

 

  • Spolupráce při udržování systému EMS (politika, cíle, vyhodnocení aspektů         a dopadů, registry právních předpisů a jiných požadavků)
  • Provádění kontrol a vnitřních auditů systému
  • Školící činnost
  • Hodnocení souladu, podklady pro pravidelné hodnocení systému EMS
  • Dokumentace (příručka EMS a směrnice systému EMS)